Teenused

Märksõna:

Märksõna puudub

Erakliendile

 
Eraklientidele pakume järgnevaid teenuseid:

 

Ärikliendile
 
Hoolduskoristus on teenus, mille osutamisel on lepinguliselt täpselt kindlaks määratud tööde teostamise maht, sagedus, kellaajad, puhtusaste ja sisekord. Hoolduskoristuse tellijale garanteeritakse tema kinnisvarale hoolduskoristuse teostamine olenemata ilmast ja aastaajast, mis tähendab, et Teil ei ole enam vaja muretseda töötajate palkade, puhkuste, haigestumise korral asendaja eest, pole vaja hankida sobivaid puhastuskemikaale, vahendeid, tehnikat ega korraldada kalleid ja aeganõudvaid koolitusi. 1.2.3. Puhastus teeb seda Teie eest, et saaksite pühenduda oma põhitööle.
Hoolduskoristust teostavad kindlalt objektile määratud hoolduskoristajad, kes on läbinud kõrgetasemelise koolituse ja riietatud alati korrektselt ja puhtalt vormiriietusse.

          Igapäevane hoolduskoristus
          Majahoidja teenus/ välisterritooriumi korrashoid:
 

Suurte ja komplekssete hangete (näiteks linnaosade heakorra tagamisel) puhul korraldame territooriumite hooldusel haljastuse, prügiveo, lumetööde ja tänavate hoolduse hankelepingute täitmist.