Haldusjuhtimine
Heakorratööd
Tehnohooldus
Avariivalve
Elektrisüsteemide ehitus
Üldehitus- ja remonditööd
   
 
 


 
Haldusjuhtimine
EST » Kinnisvarahaldus » Haldusjuhtimine
SisukaartPrindi
     
 

Haldusjuhtimine (majahaldur/valitseja)

Haldusjuhtimise eesmärk on tagada hallatava kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilitamine kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja dokumenteerimise abil. Korteriühistu poolt hallatava elamu puhul võib paralleele tõmmata näiteks korteriühistu juhatuse või tegevjuhi töö ja kohustustega - sisuliselt täidab majahaldur nimetatute ülesandeid. Oluline on siinkohal märkida, et välistatud on halduri omavoliline ehk kooskõlastamata tegevus. Kõik kinnisvara haldamise ja hooldamisega seotud strateegilised otsused tehakse kinnisvara omaniku (nt korteriühistu üldkoosoleku või juhatuse) ja majahalduri koostöös ning otsuste täitmist korraldab majahaldur tellija antud volituste piires. Haldusjuhtimine hõlmab alljärgnevaid tegevusi.

Strateegiline haldamine

 

 • kinnisvara säilitamise ja korrashoiu tagamiseks vajaliku majanduskava koostamine, selle elluviimise kavandamine ja korraldamine
 • kinnisvara säilitamiseks ja kasutamiseks vajalike lepingute ettevalmistamine ja volitusel sõlmimine; kommunaalteenuste lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine
 • järelevalve kinnisvara tehnilise seisundi ja sellel toimuvate tegevuste üle
 • kinnisvara hooldusraamatu kasutusele võtmine ja täitmine
 • ehitus- ja remondiprojektide juhtimine
Operatiiv-tehniline haldamine
 • kinnisvara ja selle osade (nt hoone konstruktsioonide, tehnosüsteemide) regulaarse ülevaatuse ja hoolduse korraldamine
 • ehitus-, hooldus- ja remonditööde korraldamine, järelevalve
 • avariide operatiivse lokaliseerimise korraldamine
 • ruumide kasutaja tellimusel tehtavate ehitus- ja remonditööde korraldamine
Administratiivne haldamine
 • kinnisvara tehnilise ja finantsdokumentatsiooni tagamine, süstematiseerimine ja säilitamine
 • finantsmajandusliku ja muu aruandluse koostamine ja esitamine
 • võlanõuete koostamine, kohtus esindamine
 • ruumide üürikokkulepete osas läbirääkimine ja nende sõlmimine
 • üürniku ja omaniku vahendamine lepingust tulenevates eriarvamustes
 • muud võimalikud korralduslikud tegevused

 
  Otsing
 
 
 
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
<
2018,
>