Jääpurikate eemaldamine

Jääpurikate eemaldamine

Lume eemaldamine lame ja viilkatustelt
Jääpurikate eemaldamine katuse räästalt
Tööstus ja laohoonete katuaepuhastus
Lumekoristus kõnniteedelt ja parklatest
Lume äravedu
Kõrgemate ja raskesti ligipääsetavate kohtades kasutame
proffesjonaalseid alpiniste.

Kuidas end ja teisi jääpurikate eest kaitsta?

➡ Ära seisa jääpurikate all ega pargi seal autot.
➡ Katus peab olema nii ehitatud, et selle kaudu ei lekiks soojust.
➡ Majaomanikud on kohustatud eemaldama oma majal paiknevad jääpurikad, vajaduse korral tuleb seda neile meelde tuletada.

Jääpurikad tekivad siis, kui katuse pinnatemperatuur tõuseb üle 0 °C või kui päikesekiirte mõjul lumi katusel sulab. Sulavesi valgub allapoole ja, jõudnud katuseräästa juures külmemale pinnale, jäätub, moodustades järk-järgult kasvavad jääpurikad. Jääpurikad võivad katustelt alla kukkudes põhjustada traumasid jalakäijatele või lõhkuda transpordivahendeid, nende raskuse all võivad puruneda elektrijuhtmed, vahel isegi hoonete ja rajatiste konstruktsioonid.ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Hinnapäring